Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Михайлівсько-Рубежівська сільська рада» (код ЄДРПОУ: 04362102) був реорганізований і увійшов до складу Ірпінської громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-70 - Метастудія (Вінниця)
Vlada.ua - розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування

Перелік документів, які підтверджують право на отримання безоплатної вторинної правової допомоги

Відповідно до вимог ст. 14 Закону України «Про безоплатну правову допомогу»
від 02.06.2011 №  3460-VI 

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ЯКІ ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАВО НА ОТРИМАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ:

 

До Вишівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги необхідно подавати ОРИГІНАЛИ та КОПІЇ зазначених документів:

 

1.           особи, які перебувають під юрисдикцією України, якщо середньомісячний сукупний дохід їхньої сім'ї нижчий суми прожиткового мінімуму, розрахованого та затвердженого відповідно до Закону України "Про прожитковий мінімум" для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення, інваліди, які отримують пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, у розмірі менше двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб:

 

Ø   для осіб, середньомісячний дохід яких нижчий суми прожиткового мінімуму,  для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп
населення або їх законних представників:

·              паспорт громадянина України;

·              картка платника податків України (ідентифікаційний номер), (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);

·              довідка про склад сім’ї;

·              довідка про отримання (неотримання) соціальної допомоги;

·              довідка про доходи кожного  члена сім’ї;

·              довідка про перебування на обліку в центрі зайнятості та проведені виплати;

·              довідка про подану декларацію про майновий стан і доходи.

    *    *    *    *    *   *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *

Ø   для інвалідів, які отримують пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, у розмірі менше двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб або їх законних представників:

·              паспорт громадянина України;

·              картка платника податків України (ідентифікаційний номер), (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);

·              пенсійне посвідчення або посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги (посвідчення іваліда);

·              довідка про розмір пенсії.

 

2.           діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які перебувають у складних життєвих обставинах, діти, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів  - їх законні представники:

·              паспорт громадянина України;

·              картка платника податків України (ідентифікаційний номер), (крім Фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);

·              документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, крім випадків, коли законним представником є батьки  (усиновлювачі);

·              рішення про надання дитині статусу дитини - сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування;

·              заява або повідомлення про вчинення насильства в сім’ї.

·              свідоцтво про народження дитини дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, безпритульної дитини, дитини, яка може стати або стала жертвою насильства в сім’ї, а у разі, якщо дитині виповнилось 16 років – поспорт громадянина України дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, безпритульної дитини, дитини, яка може стати або стала жертвою насильства в сім’ї;

·              картка платника податків України (ідентифікаційний номер) дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, безпритульної дитини, дитини, яка може стати або стала жертвою насильства в сім’ї, (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);

·              спеціальна картка обліку факту вчинення насильства в сім’ї (за наявності).

 

8.    особи, на яких поширюється дія Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту":

·              паспорт або інший документ, який посвідчує особу;

·              довідка про звернення за захистом в Україні;

·              рішення про задоволення/відхилення/залишення без розгляду скарги на рішення  органу міграційної   служби про відмову.

 

9.           ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особи, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, особи, які належать до числа жертв нацистських переслідувань:

 

Ø   для ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту":

·              паспорт громадянина України;

·              картка платника податків України (ідентифікаційний номер), (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);

·              посвідчення встановленого зразка (ветерана війни, учасника бойових дій).

    

     *    *    *    *    *   *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *

 

Ø   для осіб, які належать до числа жертв нацистських переслідувань:

·               паспорт громадянина України;

·              картка платника податків України (ідентифікаційний номер). (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);

·              посвідчення жертви нацистських переслідувань.

 

10. особи, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи:

·              паспорт громадянина України;

·              картка платника податків України (ідентифікаційний номер), (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);

·              ухвала суду про відкриття провадження у справі про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною.

     *    *    *    *    *   *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *

 

Ø   Для опікунів та піклувальників осіб, щодо яких суд розглядає справу про поновлення цивільної  дієздатності  фізичної особи:

·              паспорт громадянина України опікуна (-нів) або піклуваника (-ів);

·              картка платника податків України (ідентифікаційний номер) опікуна (-нів) або піклуваника (-ів),(крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання  відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);

·              посвідчення про призначення опікуном або піклувальником встановленого зразка;

·              рішення суду про визнання особи недієздатною або обмежено дієздатною;

·              копія ухвали суду про відкриття провадження у справі про поновлення цивільної дієздатності фізичної особи (у разі наявності);

·              паспорт громадянина України суб’єкта права на безоплатну вторинну правову допомогу;

·              картка платника податків України (ідентифікаційний номер) суб’єкта права на безоплатну вторинну правову допомогу , (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті).

                

11.       особи, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку:

·              паспорт громадянина України законного представника, у разі, якщо звертається законний представник суб’єкта права на безоплатну вторинну правову допомогу;

·              картка платника податків України (ідентифікаційний номер) у разі, якщо звертається законний представник суб’єкта права на безоплатну вторинну правову допомогу, (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);

·              документ, що підтверджує повноваження особи, як законного представника, крім випадків, коли законним представником є батьки (усиновлювачі);

·              копія ухвали суду про відкриття провадження у справі про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку;

·              паспорт громадянина України суб’єкта права на безоплатну вторинну  правову допомогу;

·              картка платника податків України (ідентифікаційний номер) суб’єкта права на безоплатну вторинну  правову допомогу (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті).

 

12. особи, реабілітовані відповідно до чинного законодавства України:

·        паспорт громадянина України;

·        картка платника податків України (ідентифікаційний номер), (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);

·        посвідчення про право на пільги реабілітованих.

  

 

 

 

rada.org.ua - портал місцевого самоврядування

Vlada.online - розробка офіційних сайтів органів державної влади і органів місцевого самоврядування


Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Rda.org.ua, Rayrada.org.ua, School.org.ua, Osv.org.ua

Логін: *

Пароль: *